กิจกรรม : อบรมโครงการส่งเสริมบทบาทและจัดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรัีบเด็กและเยาวชน


รายละเอียด :
    องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้านร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้กำหนดจัดอบรมโครงการส่งเสริมบทบาทและจัดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ในวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2555 ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555    อ่าน 597 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**