ข่าว : รับโอน(ย้าย) นิติกร ปก./ชก.

รายละเอียด  : อบต.เขาล้านประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล/ข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่ง นิติกร ปก./ชก. เชิญชวนผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ 0 3265 1312 ในวัน เวลา ราชการผู้แจ้งข่าว : การการเจ้าหน้าที่ ประกาศเมื่อ :